Daiva Tankevičiūtė
Patirtis konsultacinėje veikloje 11 metų..
 
Pravesta visa eilė seminarų, skirtų vadovavimo, pardavimo, derybų, auditorijos valdymo, sudėtingų situacijų valdymo, klientų aptarnavimo gebėjimų tobulinimui.
 
Įvykdyta eilė konsultacinių projektų: darbuotojų parinkimas ir vertinimas, kolektyvo psichologinio klimato tyrimas, pereiginių instrukcijų parengimas, klientų aptarnavimo standarto rengimas , motyvacinės sistemos paruošimas.
 
Individualios konsultacijos įmonių vadovams.
 
Vykdomi darbai
Vedami vidiniai ir atviri seminarai: vadovams, pardavimo padalinio darbuotojams, aptarnavimo padalinio darbuotojams.
Individualios konsultacijos vadovams ir darbuotojams.